Brandwerende coating
 
Alle vragen inklappen Alle vragen uitklappen Veelgestelde vragen (FAQ)

Multifire wordt dagelijks gebeld over technische onderwerpen. De meest gestelde vragen en antwoorden worden hier verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Onze specialisten zijn 5 werkdagen van 8.30 tot 17.00 aanwezig om u te informeren en te adviseren. Neemt u gerust telefonisch contact op of stuur uw vraag naar onze e-mail: info@multifire.nl.
 • Algemeen
  0
  • Mag de brandweer het gebruik van brandwerende coating verbieden?
   • Nee, een preventie-officier van de brandweer mag hooguit eisen dat de coating wordt aangebracht volgens de 'kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating'. Multifire kan in vrijwel alle gevallen rekenkundig aantonen dat er met brandwerende coating systeem S tot 120 minuten en met systeem E tot 240 minuten brandwerendheid kan worden gegeven aan een staalconstructie.
  • Moet ik gecertificeerd applicateur zijn om brandwerende coating aan te brengen?
   • Nee, bij eenvoudige constructies kunnen zelfs particulieren met een duidelijk advies zelf de brandwerende coating aanbrengen door middel van rollers.
  • Wanneer mag er nog met oplosmiddelhoudende materialen worden gewerkt?
   • In een vrij geventileerde situatie, hiervan is alleen nog sprake wanneer maximaal 20% van de gevel dicht is. De ontwikkeling van de watergedragen coatings zijn dusdanig dat in de meeste gevallen kan worden volstaan met één van de watergedragen brandwerende coatings.
  • Is het gebruik van brandwerende coating duurder dan aftimmeren met brandwerende plaat?
   • Nee, in vrijwel alle gevallen waarbij het staal binnen de norm van de belastingwaardes wordt toegepast is coating economischer in gebruik dan plaat. Daarnaast is er ook nog rondstaal dat niet profiel volgend kan worden afgetimmerd.
  • Moet de draagconstructie onder een dakvloer met kanaalplaten brandwerend worden behandeld?
   • Ja, wanneer een betondak instort zullen de onderliggende vloeren zeer waarschijnlijk ook bezwijken er is dan sprake van voortschrijdende instorting.
  • Hoe werkt brandwerende coating?
  • Kan ik een met tempex bekleedde wand brandwerend maken met brandwerende coating?
   • Nee, de tempex is al weggebrand voordat de coating gaat opschuimen.
  • Kan ik een zachtboard plafond met brandwerende coating brandwerend maken?
   • Nee, het zachtboard moet verwijderd en vervangen worden door (brandwerende) gipsplaten.
    0
 • Beton
  0
  • Kan een kanaalplaat brandwerend worden behandeld?
   • Pyrocote spuitpleister voorkomt snelle verhitting van het beton en verhoogt zo de brandwerendheid. Pyrocote spuitpleister geeft met ca. 1/3 van de benodigde betondekking een uitstekende oplossing voor het opwaarderen van betonconstructies en kanaalplaten.
  • Hoe lang kan een kanaalplaat tegen bezwijken worden beschermd?
  • Aan welke brandwerendheidseisen moet een kanaalplaat voldoen?
 • Staal
  0
  • Kan ik bij een bestaand gebouw de staalconstructie brandwerend maken?
   • Ja, maar er moet soms wel een voorbehandeling plaats vinden van de ondergrond.
  • Kan een staalconstructie buiten ook brandwerend worden behandeld?
   • Ja, dit is mogelijk met zowel systeem S605 als met syteem E.
  • Kan een aluminium profiel of constructie brandwerend worden behandeld met systeem S?
   • Nee, systeem S is niet geschikt voor bescherming van aluminium.
  • Kan staal dat is voorzien van poedercoating ook met brandwerende coating worden behandeld?
   • Ja, wel dient er een voorbehandeling van de ondergrond plaats te vinden.
  • Kan staal dat thermisch verzinkt is brandwerend worden behandeld?
   • Ja, wel moeten eerst de zinkzouten worden verwijderd waarna een hechtprimer dient te worden aangebracht.
  • Kan een stalen trap met systeem S brandwerend worden gemaakt?
   • Nee, de traptreden van een stalen trap zal vrijwel nooit als hoofddraagconstructie dienst doen. Meestal gaat het hier om een vluchtroute die vrij van rook en vuur dient te blijven d.m.v. compartimentering.
  • Kan een stalen wand brandwerend worden geschilderd en voldoen aan een WBDBO van 60 minuten?
   • Dit kan alleen als er na het brandwerend coaten een steenwol isolatie wordt toegepast.
  • Moet de draagconstructie onder het staaldak brandwerend worden beschermd?
   • Nee, in de meeste gevallen mag een staaldak instorten bij brand omdat dit geen voortschrijdende instorting teweeg brengt. Alleen wanneer er sprake is van een WBDBO eis voor dat staaldak of de profielen onder het staaldak onderdeel uitmaken van een `spaceframe` moet een constructie onder een staaldak brandwerend worden behandeld.
  • Als er een sprinkler installatie aanwezig is moet ik de staalconstructie dan nog brandwerend behandelen?
   • Ja, een sprinkler is in principe bedoeld om een beginnende brand te blussen. Bij een felle brand of storing aan de sprinklerinstallatie zou het gebouw instorten.
  • Kan ik systeem S aanbrengen op een profiel waar roest op zit?
   • Nee, roest zorgt er voor dat er onthechting plaats vindt. Hierdoor gaat de brandwerende werking verloren.
  • Moet er een Topseal worden aangebracht op de brandwerende coating?
   • Nee, alleen wanneer personen de behandelde profielen kunnen aanraken of vanwege weersinvloeden dient er een laag Topseal te worden aangebracht. Bij de keuze van een specifieke (RAL)-kleur kan dit ook alleen worden bereikt door toepassing van een Topseal.
  • Wat is het verschil in brandwerend coaten tussen een kolom en een ligger?
   • Een kolom zal eerder en bij een lagere temperatuur bezwijken dan een ligger. Daarom moet er meestal meer coating worden toegepast op kolommen dan op liggers. Daarnaast worden liggers meestal niet meer dan aan drie zijden door hitte bij brand aangestraald en kolommen vaak aan alle zijden.
  • Kan ik een met systeem S brandwerend behandeld profiel in een andere kleur schilderen?
   • Ja, mits er een laag Topseal op de brandwerende coating aanwezig is kan deze met een zelfde soort verf worden overgeschilderd. systeem S van Multifire is het enige systeem dat hier ook daadwerkelijk op is getest.
  • Hoe kan ik aantonen aan de brandweer of verzekeringsmaatschappij dat een staalconstructie brandwerend is beschermd?
   • Een verklaring wordt tegen een kleine vergoeding meegestuurd, deze dient ondertekend te worden door degene die de coating heeft aangebracht waarna Multifire een garantie certificaat afgeeft t.b.v. de brandweer of verzekeringsmaatschappij.
  • Krijg ik garantie op systeem S waarmee de staalconstructie is behandeld?
   • Ja, in een binnensituatie standaard vijf jaar. In een buitensituatie is dat één jaar. Verlengde garantie wordt alleen gegeven in combinatie met een inspectiecontract. Zie onze website voor meer informatie.
  • Moet ik profielen die tot de hoofddraagconstructie behoren brandwerend behandelen als ze in een metalstud wand staan die ook dienst doet als scheidingswand tussen brandcompartimenten?
   • Ja, want de brandscheidende functie geld voor de gehele constructie. De profielen staan er in en hebben hooguit de halve bescherming.
    0
 • Hout
  0
  • Kan ik een houten kozijn 30 of 60 minuten brandwerend beschermen met brandvertragende coating?
   • Nee, u kunt een houten constructie niet brandvertragend coaten maar wel laten voldoen aan brandvoortplantingsklasse 1 of 2 door Systeem HP te gebruiken.
  • Kan een brandvertragende coating voor hout ook buiten worden toegepast?
   • Nee, Systeem HP is alleen geschikt voor toepassing in een binnensituatie.
  • Kan een transparante brandvertragende coating worden toegepast op reeds geschilderd hout?
   • Nee, Systeem HP kan alleen op onbehandeld hout worden toegepast.
    0
 • Woordenlijst
  0
  • Applicatie
   • Engelse benaming voor het aanbrengen van een materiaal door middel van rollers, kwasten of spuitapperatuur.
  • Airless spuiten
   • Bij airless spuiten wordt verf onder druk van >100 bar zonder toevoeging van lucht door een smalle spuitnozzle geperst.
  • Basecoat
   • De bij brand opschuimende en brandwerende laag.
  • Bestek
   • Tekst waarin de architect/ontwerper een gedetailleerde beschrijving van het werk geeft, samen met de onschrijving van de aard van het werk, de aanduiding van de bouwplaats en een opsomming van producten die moet worden geleverd en verwerkt.
  • Bindmiddel
   • Een component in bijvoorbeeld brandwerende verf die zorgt voor de binding tussen andere componenten.
  • Bouwbesluit
   • Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
  • Brandcompartiment
   • Een brandcompartiment (Brandruimte) is een ruimte, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten beletten (brand en rook beperken voor een bepaalde tijd om een vluchtroute te garanderen).
  • Branddoorslag
   • Branddoorslag is het verspreiden van brand naar een andere ruimte of een ander brandcompartiment.
  • Brandklasse
   • Clasificering dat bestendigheid tegen brandvorming en rookontwikkeling aangeeft van een bepaald materiaal. In Nederland zijn er 5 klassen: 1-slecht bestendig t/m 5-beste bestendig. Europese clasificering loopt van A1 t/m F, waarbij A1 het beste is en F het slechts bestendig is tegen brandvorming.
  • Brandoverslag
   • Brandoverslag is het overslaan van een brand van een gebouw naar een andere verdieping (via de buitenkant) of naar een naastgelegen gebouw.
  • Brandpreventie
   • Het vermijden en inperken van brand (ontwikkeling en verspreiding) door gebruik te maken van bepaalde materialen en systemen.
  • Brandwerendheid
   • Bestendigheid van een bepaald materiaal tegen brand (ook wel brandweerstand genoemd).
  • Calculatie
   • Engelse benaming voor het berekenen/uitwerken van bepaalde waardes.
  • Coating
   • Engelse benaming voor een dekkende laag of oppervlaktebehandeling.
  • Compartimenteren
   • Het opdelen van een gebouw in kleinere afgesloten delen. Een brandcompartiment is een ruimte, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten beletten (brand en rook beperken voor een bepaalde tijd om een vluchtroute te garanderen).
  • Corrosie
   • Het aantasten van metalen als gevolg van roest (oxideren/reageren met zuurstof).
  • Doorvoering
   • Een opening in een vloer, wand of plafond waardoor bijvoorbeeld een ventilatiekanaal, electra of waterleidingen doorheen loopt.
  • Epoxy
   • Kunststof dat wordt gebruikt om materiaal te vervaardigen dat is opgebouwd uit verschillende componenten.
  • Fireproofing
   • Engelse benaming om materialen en constructies brandveilig te maken.
  • Galvaniseren
   • Het aanbrengen van een zinklaag op metaal om corrosie (roestvorming) van de onderlaag te beperken.
  • Gebouwfunctie
   • De functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. Ook wel bekend als de gebruiksfunctie.
  • Gelijkwaardigheidsbepaling
   • Wanneer men een materiaal of constructie wil toepassen die afwijkt van een gecertificeerd product dan moet men een gelijkwaardige prestatie kunnen aantonen. De gekozen oplossing moet tenminste dezelfde mate van (brand)veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid en bescherming van het milieu bieden als met de oorspronkelijke eis is beoogd.
  • Hoofddraagconstructie
   • De veelal stalen constructie (skelet) van een gebouw bestaande uit constructieonderelen zoals kolommen en liggers. Een meer technische omschrijving van de hoofddraagconstructie is te vinden in NEN 6702.
  • Houtskeletbouw
   • Een bouwmethode waarbij de constructieonderelen, de dragende delen, van hout zijn (met uitzondering van de fundering).
  • Kwaliteitsrichtlijn
   • Deze tekst geeft algemene richtlijnen in de benodigde meet- en controlepunten voor een correcte toepassing van brandwerende coatings in elke fase: voorbereiding, applicatie, transport, eventuele tussentijdse opslag, montage, reparatie en inspectie. Zie dit document voor meer informatie over 'kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating'.
  • Laagdikte
   • De vereiste minimale dikte van bijvoorbeeld een brandwerende laag. Het onderscheid naar functie is belangrijk omdat hieraan allerlei voorschriften gekoppeld zijn voor de brandwerendheid. Ook wel bekledingsdikte genoemd.
  • Mastic
   • Franse benaming voor materiaal met een 'stoppende' werking. Voor gebruik in het afdichten van doorvoeringen met betrekking tot WBDBO.
  • Manchet
   • Een productbenaming voor het afdichten van een doorvoering met betrekking tot WBDBO. Dit product sluit bij brand een leiding of pijp af waardoor brandcompartimenten gecreëerd kunnen worden.
  • NEN
   • NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. Het is een kennisorganisatie die normen en regelgeving publiceert.
  • Overdimensionering
   • De maten van bijvoorbeeld een stalen ligger vergroten dat er minder risico bestaat dat het object fataal verzwakt wordt als gevolg van divere factoren.
  • Prefab
   • Engelse benaming (Prefabricated) wat staat voor eerder gefabriceerde onderdelen die met andere delen iin geheel vormen.
  • Primer
   • Eerste grondlaag die wordt aangebracht om de ondergrond geschikt te maken voor verdere behandelingen. Zo wordt een compatible primer gebruikt om stalen profielen van een Basecoat te kunnen voorzien.
  • Profielfactor
   • De profielfactor is de verhouding tussen de oppervlakte en de inhoud van het profiel en is van invloed op zijn opwarmingssnelheid.
  • Profielstaal
   • Verzamelnaam voor diverse types kolommen en liggers van staal die gebruikt worden voor gebouwconstructies.
  • RAL kleuren
  • Systeem E
  • Systeem HP
  • Systeem J
  • Systeem S
  • Systeem WBD
  • TNO
   • TNO is een onafhankelijk kennisorganisatie dat zich onder andere bezighoudt met het testen van producten. De afdeling TNO Centrum voor Brandveiligheid is sinds 1 juli 2006 ondergebracht in Efectis Nederland BV.
  • Topseal
   • Een afwerklaag in kleur die de Basecoat bedekt.
  • Utiliteitsbouw
   • Utiliteit heeft betrekking op "nut" en "bruikbaarheid". Dit zijn gebouwen die openbaar zijn, bijvoorbeeld een gemeentehuis, parkeergarage, en een postkantoor
  • Verzinken
   • Het aanbrengen van een zinklaag op metaal om corrosie (roestvorming) van de onderlaag te beperken.
  • WBDBO
   • Wbdbo staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, een onderdeel van het Bouwbesluit in het kader van de brandveiligheid.
  • Zwelpasta
   • Belgisch synoniem voor brandwerende coating.