Brandwerende coating
 
Bouwbesluit

Het bouwbesluit stelt eisen voor brandwerendheid aan de hoofddraagconstructies van gebouwen. Beton moet bepaalde minimale afmetingen en voldoende dekking op de wapening hebben. Naast beton en hout moeten ook stalen hoofddraagconstructies hieraan voldoen. De eisen met betrekking tot de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie wordt beschreven in Hoofdstuk 2 Artikel 2.2. van het nieuwe Bouwbesluit 2003.

Hoofddraagconstructie
Het wegvallen van een deel van de hoofddraagconstructie leidt tot het voortschrijdend instorten van dat bouwdeel. Het intact blijven van de draagconstructie garandeert dat:

De vluchtwegen intact blijven, zodat mensen veilig kunnen vluchten en de brandweer veilig kan werken.
De wanden en vloeren van een brandcompartiment intact blijven, zodat de brand zich niet ongecontroleerd uitbreidt.
De gevels of het dak intact blijven zodat een uitslaande of overslaande brand voorkomen wordt.

Er zijn meer eisen om een constructie brandwerende te moeten maken. Zoals voor constructies in wanden die een brandcompartiment begrenzen. Voor meer informatie over deze overige brandwerendheidseisen, kunt u het beste contact opnemen met onze technische adviseurs.

 

 
Klik hier voor de link naar bouwbesluit online van het VROM. Op deze site zijn de prestatie-eisen te vinden.

Bouwbesluit Online
  
U kunt de gehele tekst van Bouwbesluit 2003 en de toelichting downloaden. U heeft Adobe Acrobat nodig om dit bestand te bekijken.

Bouwbesluit (795 Kb)
Toelichting (632 Kb)