Brandwerende coating
 
NEN NORM 6072

Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen; Staalconstructies

Deze norm geeft de methode voor de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van bouwdelen. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op beklede en onbeklede lijnvormige bouwconstructies voor zover zij zijn vervaardigd van staal.

De methode is ontwikkeld om niet voor alle gevallen te zijn aangewezen op de experimentele bepaling van de brandwerendheid op bezwijken zoals beschreven in NEN 6072. Het aan de berekening ten grondslag liggende fysisch model sluit nauw aan bij de perceptie van het beproevingsmodel dat in NEN 6072 wordt beschreven.

Van al onze systemen zijn testrapporten en voor Nederland TNO-rapporten voor de rekenkundige bepaling van brandwerendheid van stalen bouwdelen conform NEN 6072 verkrijgbaar.

 

 
Nadere informatie kunt op de website van NEN verkrijgen.

NEN Normen